I přes ruskou invazi na Ukrajinu při výběru plynového vytápění stále rozhoduje cena

Noví odběratelé zemního plynu se rozhodli pro tento typ vytápění svého rodinného domu hlavně kvůli jeho cenové dostupnosti. Potvrdily to výsledky průzkumu, který pro distribuční společnost SPP – distribuce realizovala agentura AKO na přelomu března a dubna letošního roku.

S měsíčním odstupem od začátku ruské invaze na Ukrajinu, která zatřásla trhem s plynem a zvýšila jeho cenu, připojení odběratelé stále vnímali své rozhodnutí jako správné. Plynové vytápění nově postaveného rodinného domu si v posledních dvou letech zvolilo šest z deseti stavebníků. Více než čtvrtina dotázaných se rozhodla pro vytápění zemním plynem pro jeho cenovou výhodnost, následuje komfort obsluhy a jeho dostupnost. Přitom až pro téměř dvě třetiny dotázaných zákazníků, kteří se rozhodli připojit na zemní plyn, je při vytápění nejdůležitější výše měsíčních nákladů.

Podle Slovenského plynárenského a naftového svazu jsou výsledky průzkumu příjemným překvapením. \“V kontextu konfliktu na Ukrajině by se dalo očekávat, že zemní plyn ztratí na své atraktivitě kvůli jeho zvyšující se ceně na světových trzích,\“ zhodnotil výkonný ředitel svazu Richard Kvasnovský. Nebylo by podle něj neobvyklé, kdyby byl zemní pro jeho nálepku geopolitického nátlakového nástroje vnímán potenciálními odběrateli negativně. „Čerstvo připojení odběratelé plynu však vnímají dočasnou nepříznivou situaci na trhu s energiemi racionální a zjevné výhody zemního plynu hodnotí výhledově, ať už jde o cenu, nebo ekologický aspekt,“ dodal Kvasnovský.

Distribuce plynu
Zdroj: SZP – distribuce, a.s.
Ekologický aspekt zemního plynu při jeho výběru podle průzkumu vzalo v úvahu více než 17 procent respondentů. Právě téma změny klimatu výrazně ovlivňuje současné stavitele rodinných domů. Většinou se rozhodují pro aktuální finančně nejdostupnější nízkoemisní řešení. Z průzkumu také vyplynulo, že změnu klimatu vnímají jako reálný problém téměř tři čtvrtiny zákazníků, kteří se rozhodli připojit k zemnímu plynu. Necelá třetina považuje za vážnější ekologický problém špatnou lokální kvalitu ovzduší. Právě zemní plyn významně přispívá k čistotě ovzduší díky svým prakticky nulovým emisím tuhých znečišťujících látek a polovičním emisím CO2 oproti pevným palivům jako uhlí či dřevo.

Již tradičně se v průzkumu spokojenosti zákazníků připojených k plynu objevuje vysoká úroveň spokojenosti s procesem připojení, komfortem online služeb připojování a servisem zákaznických kanceláří. Spokojenost se zmíněnými atributy se pohybuje nad úrovní 90 procent.

Photo of a young woman checking sushi recipes online in the kitchen of her apartment.

Pozitivní zkušenost s realizací procesu připojení vede odběratele k tomu, že až 85,4 % z nich by doporučovalo svým známým zemní plyn na vytápění a ohřev teplé vody v jejich nemovitosti. Většina zbývajících respondentů by měla při doporučení plynu obavy ze současné politické situace a dočasně zvýšené ceny komodity.

Telefonický průzkum byl realizován od 29. března do 4. dubna 2022 na vzorku 600 domácností a 100 odběratelů kategorie maloodběr, kteří se připojili k plynárenské síti v posledních 12-ti, resp. 14-ti měsících.

Provozovatel distribuční sítě zemního plynu SZP – distribuce; s., kontinuálně zvyšuje úroveň zákaznických služeb hlavně prostřednictvím elektronizace a rozšiřování škály internetových aplikací pro své zákazníky. V souladu se svou dlouhodobou strategií v oblasti provozu distribuční sítě SZP – distribuce již dnes přepravuje kromě zemního plynu i biometan a prakticky testuje i distribuci směsi vodíku se zemním plynem.

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Jako dotek písečné pláže

Rozlehlé moře pokračující za horizont a písečná pláž omývaná jeho divokými vlnami… do tohoto obrazu se v myšlenkách přenesete stále, když sáhnete na povrch...

Topte bez zimního plynu

Když se vás zima zeptá, co jste dělali v létě, můžete s klidným srdcem odpovědět, že jste zařizovali vytápění, které nebude závislé na zimním...

Veronika vytváří nápadité svatební šaty. Jak vypadá výroba nejdůležitějších šatů pro ženu?

Proč svatební šaty? Jak a kdy začal váš vztah s módou?Můj vztah s módou začal již v dětství. Vždy mě bavilo prohrabávat krabice s...

Potřebujete si zařídit kvalitní home office? A víte, že si ho celý můžete pořídit na jedno kliknutí?

Odpověď na otázku, zda má prostředí, ve kterém pracujete, vliv na vaši výkonnost a soustředění, je jasná: věda už dávno potvrdila, že tento faktor...

Jak začít s otužováním

V posledních letech se celosvětově rozmohl fenomén jménem otužování. Co všechny tolik láká na ponořování se do ledové vody nebo na každodenní ranní ledové...